O Biurze Projektowym

Krótka historia firmy:

Biuro Studiów i Projektów Komunikacji jako przedsiębiorstwo państwowe, zostało powołane przez Wojewodę Katowickiego w roku 1987, z siedzibą w najwyższym wówczas wieżowcu w Katowicach przy ul Wita Stwosza 31. Główną przedmiotem działania Biura było :

  • projektowanie układów komunikacyjnych,
  • planowanie przestrzenne i studia komunikacyjne,
  • badania komunikacyjne,
  • projekty i analizy z zakresu inżynierii ruchu drogowego ( w szczególności sygnalizacje świetlne drogowe, analizy bezpieczeństwa ruchu, koncepcje przebudowy układów drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu ).

Obszar działania Biura dotyczył głównie całego regionu Śląska.

W wyniku prywatyzacji od 07.05.1992r firma z przedsiębiorstwa państwowego została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod nr RHB 8362, kontynuując w ten sposób dotychczasową działalność Biura z siedzibą w Katowicach przy ul. Szafranka 2.

Po przekształceniu, Biuro ukierunkowało swoją działalność głównie na projekty z zakresu :

  • przebudowy i modernizacji układów drogowych,
  • inżynierii ruchu w tym :
  • analizy i oceny stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • audyty projektów w zakresie bezpieczeństwa ruchu,
  • koncepcje modernizacji układów drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu,
  • projekty sygnalizacji świetlnych drogowych,

a w roku 1995 przeniosło swoją siedzibę do bieżącej lokalizacji tj. do Katowic – Ochojca na ul. Szenwalda 42.

W maju 2004 roku firma została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego ? Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS : 0000207674.

Obecnie zarząd Spółki jest dwuosobowy i tworzą go: mgr inż. Krzysztof Trólka oraz mgr inż. Antoni Kowalski, którzy swoją pracę w Biurze rozpoczynali w roku 1987.

Duże doświadczenie z zakresu inżynierii ruchu drogowego jak i prowadzenia spółki pozwala utrzymywać najwyższe standardy wykonawstwa projektów z zakresu budownictwa drogowego, inżynierii ruchu ( głównie : sygnalizacje świetlne, pomiary ruchu drogowego kołowego i pieszego, itp.. ) oraz doradztwa technicznego ( opinie, audyty i analizy BRD, koncepcje przebudowy i poprawy BRD, analizy ruchowe ).