Oferta

Wykonujemy prace projektowe oraz koncepcyjne w zakresie:

  • modernizacji skrzyżowań oraz ciągów drogowych ( z szczególnym uwzględnieniem rond kompaktowych, których w współpracy z Urzędem Miasta w Rybniku byliśmy prekursorami na rynku polskim ),
  • budowy nowych dróg i ulic,
  • organizacji ruchu drogowego,
  • pomiarów ruchu kołowego oraz pieszego,
  • projektów sygnalizacji świetlnych.

Ponadto Biuro oferuje również usługi w zakresie doradztwa technicznego wykonując :

  • analizy i oceny stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i poziomu swobody ruchu,
  • audyty projektów drogowych i organizacji ruchu w zakresie BRD ( Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego),
  • koncepcje wariantowe modernizacji układów drogowych w celu poprawy BRD ( w tym porównania pomiędzy sygnalizacją świetlną a małym rondem ) wraz z oceną kosztów inwestycji,
  • analizy zasadności budowy sygnalizacji świetlnych drogowych wraz z ich koncepcjami lub wskazanie rozwiązań zastępczych np. małych rond,
  • nadzory autorskie,

 

Obecnie w skład Biura wchodzą dwa podstawowe zespoły :

Pracownia inżynierii ruchu drogowego:

W skład zespołu wchodzą ludzie z bogatym dorobkiem w zakresie inżynierii ruchu drogowego, pracujący w tej branży już od 1987 roku, którzy oprócz kierunkowego wykształcenia politechnicznego posiadają również ukończony kurs dla audytorów BRD organizowany przez Politechnikę Krakowską.

Ilość wykonanych projektów, koncepcji czy analiz w zakresie inżynierii ruchu pozwoliła nam zdobyć doświadczenie, którym teraz możemy służyć osobom lub jednostkom zainteresowanym w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych.

Współpraca z administratorami dróg różnego szczebla oraz zleceniodawcami prywatnymi pozwala nam na łatwiejsze zrozumienie i pogodzenie warunków brzegowych z jakimi mamy do czynienia podczas naszych działań, a którymi są : z jednej strony oczekiwania Zleceniodawcy a z drugiej cele, zadania i życzenia uzgadniających.

W swojej wieloletniej działalności zawsze kierowaliśmy się jedną zasadą – bezstronnością podczas rozwiązywania zleconego zadania.

Do projektowania wykorzystujemy oprogramowanie takie jak AutoCAD Map, MapInfo, CorelDraw, własne oprogramowanie do projektów sygnalizacji świetlnej,

Pracownia drogowa:

Jesteśmy wykwalifikowanym zespołem projektantów drogowych, świadczącym usługi w zakresie kompleksowych i wielobranżowych projektów budowy, przebudowy i remontów dróg, skrzyżowań, placów, parkingów, ciągów pieszych oraz rowerowych wraz z prowadzeniem niezbędnych czynności administracyjnych związanych z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

– projekty koncepcyjne

– projekty budowlane

– projekty wykonawcze,

– kosztorysy

– specyfikacje techniczne

– sprawdzanie przejezdności

Opracowania wykonujemy z najwyższą starannością i dokładnością. W projektowaniu wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie branżowe m.in. AutoCAD Civil 3D, AutoTURN.